Archiv autora: MartinM

Projekt

Projekt s názvem: ZÁZEMÍ V MLADECKU A

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili:

OBYTNÝ KONTEJNER o rozměrech 6x3x2,8m a dvě třímístné sedačky

čímž přispějeme k: využití volného času dětí a mládeže v přírodě se zvířaty, ukázky jezdeckých schopností, klubová setkání, veřejné akce pro děti a mládež s koňmi.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

Projekt

Realizujeme nový projekt s názvem : SK Sportino Mladecko

Cíl projektu: „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Opavsko“

Projekt se stal součástí realizace místní rozvojové strategie  MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili:

  • vozík na koně a pojízdnou sedlovnu pro přepravy koní za účelem klubových setkání, účasti na veřejných akcích, trávení volného času dětí a mládeže s koňmi v přírodě,

čímž přispějeme k:
využití volného času dětí a mládeže v přírodě se zvířaty, ukázky jezdeckých schopností, klubová setkání, veřejné akce pro děti a mládež s koňmi.

Členská schůze sk sportino 30.1.2021

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku

SK Sportino z.s. , IČO 03757218

Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná

 V SOBOTU 30.1.2021

 od 16:00 do 18:00 hod. 

V MLADECKU v areálu SK Sportino z.s. , parcela č. 192/1 kú Mladecko, okr.Opava

Program členské schůze 2021:

1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021, informování o strategickém plánu
spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2021, výběr členských příspěvků na rok 2021
4) Nábor nových členů
5)Podpisy stávajících a nových členů na příslušné formuláře GDPR, registrace členů a koní v ČJF
6) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 8.1.2021

Ing. Zuzana Matušková
předseda spolku
SK Sportino z.s.
Šafaříkova 1221/3, 746 01 Opava
info@sksportino.cz www.sksportino.cz
IČO: 037557218, Tel: 00420 602 711 705

Členská schůze SK SPORTINO 29.1.2020

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku
SK Sportino z.s. , IČO 03757218

Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
Ve středu 29.1.2020, od 18:00 do 19:30 hod.
v Restauraci na Kolibě

adresa: KOLIBA NA STATKU, Statková 7, 746 01 Opava, Moravskoslezský kraj, Czech Republic

Program členské schůze 2020:
1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020, informování o strategickém plánu
spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2020, výběr členských příspěvků na rok 2020
4) Nábor nových členů
5)Podpisy stávajících a nových členů na příslušné formuláře GDPR, registrace členů a koní v ČJF
6) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 20.12.2019
Ing. Zuzana Matušková
předseda spolku
SK Sportino z.s.

ČLENSKÁ SCHŮZE SK SPORTINO 15.2.2019

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku SK Sportino z.s. IČO 03757218


Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
V PÁTEK 15.2.2019 od 18:00 do 19:30 hod.
Restaurace na Kolibě

adresa: KOLIBA NA STATKU, Statková 7, 746 01 Opava, Moravskoslezský kraj, Czech Republic

Program členské schůze 2019:
1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, informování o strategickém plánu spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2019, výběr členských příspěvků na rok 2019
4) Nábor nových členů
5)Podpisy stávajících a nových členů na příslušné formuláře pro stávající popř. novou registraci členů a koní v ČJF pro rok 2019
6) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě chválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 25.1.2019
Ing. Zuzana Matušková
předseda spolku
SK Sportino z.s.
Šafaříkova 1221/3, 746 01 Opava
info@sksportino.cz www.sksportino.cz
IČO: 037557218, Tel: 00420 602 711 705

Konference severomoravské oblasti ČJF

Ve středu 6.2.2019 od 17.00 se uskuteční v Klimkovicích (konferenční sál Sanatoria Klimkovice) volební konference Severomoravské oblasti ČJF.

Program:

  • 1. Zahájení
  • 2. Zpráva předsedy oblastního výboru o činnosti oblastního výboru
  • 3. Zpráva předsedy oblastního výboru o hospodaření oblasti
  • 4. Volba oblastního výboru
  • 5. Volba delegátů oblasti ČJF pro konferenci ČJF
  • 6. Diskuze
  • 7. Usnesení a závěr

Místo konání

ČLENSKÁ SCHŮZE SK SPORTINO 26.1.2018

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku
SK Sportino z.s. , IČO 03757218
Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
v PÁTEK 26.1.2018 od 17:00 do 18:30 hod.
v klubovně jezdeckého areálu
pana Erika Zuvače v Hradci nad Moravicí,
adresa: Žižkova 511, Hradec nad Moravicí, 747 41

Program členské schůze 2018:
1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018, informování o strategickém plánu spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2018, výběr členských příspěvků na rok 2018
4) Podpisy členů na příslušné formuláře pro stávající popř. novou registraci členů a koní v ČJF pro rok 2018
5) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku.
Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 3.1.2018

Badmintonový turnaj

SK Sportino z.s. pořádá badmintonový turnaj v NEDĚLI 10.12.2017 od 15-18 hod , v areálu u Cimingy – Karlovecká 13B, Opava-Vávrovice

Prosím nahlaste se co nejdříve /nejpozději do čtvrtku/ na info@sksportino.cz, jméno a příjmení a věk – pro rozčlenění do družstev / buď budou děti s dospělými nebo děti mezi sebou/.

Pro členy klubu je účast zdarma.

KRAV MAGA – prevence kriminality

Dotační program prevence kriminality (PK)
Dotační titul PK 3/17
Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality
Projekt: Je lépe být připraven než zaskočen! č.002/PK3/17
za finanční podpory Statutárního města Opava
Statutární město Opava

Na konci roku 2017 proběhl kurzu sebeobrany, pod vedením zkušeného lektora – Sensei Daniela Read Glose, v rámci projektu prevence kriminality „Je lepší být připraven než zaskočen!“.

https://www.magisto.com/album/video/InZ6TFFDRgd4OC8EDmEwCXp8?c=c&l=vsm&o=a

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Martin 2017

Nejen pro děti se stala možnost vidět v centru Opavy bílou klisnu, která přivezla Sv. Martina na Dolní náměstí v Opavě v roce 2017.

Tuto Starokladrubskou klisnu jménem Rima již podruhé náš klub propůjčil k uskutečnění letošní Svatomartinské tradice v Opavě.

Dotační program Prevence kriminality (PK)

Dotační program prevence kriminality (PK)
Dotační titul PK 3/17
Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality
Projekt: Je lépe být připraven než zaskočen! č.002/PK3/17

SK Sportino za finanční podpory Statutárního města Opava pořádá v rámci projektu: Je lepši být připraven než zaskočen! kurz sebeobrany – KRAV MAGA 3.11.2017 a 19.11.2017

Kurz je určen jak pro členy SK Sportino, tak i pro širokou veřejnost v prostorách na ul. Olomoucká 101, Opava.

Statutární město Opava

Úrazové pojištění členů ČJF

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou
úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy,
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS
jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.
Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v
ČUS.
Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i
za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních,
bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně
kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí
a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje
odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných
cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět.
Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku.
Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou
povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To
znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit.
Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení
pojistných plnění za většinu úrazů.
Podrobné informace k novému pojištění naleznete zde (http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html)
V případě nejasností se můžete obrátit na paní Mgr. Věru Jáchimovou, tel.: 602 476 609
nebo e-mail: vera.jach@seznam.cz.

Členská schůze spolku SK Sportino z.s.

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku
SK Sportino z.s., IČO 03757218

Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
V sobotu 14.1.2017 v 16:00 hod
v klubovně jezdeckého areálu pana Erika Zuvače v Hradci nad Moravicí adresa: Žižkova 511, Hradec nad Moravicí, 747 41

Program členské schůze:
1) Prezence
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017, informování o strategickém plánu spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2017, výběr členských příspěvků na rok 2017
4) Podpisy členů na příslušné formuláře pro stávající popř. novou registraci členů a koní v ČJF pro rok 2017
5) Informování členů o kurzu sebeobrany (KRAV MAGA)
6) Předání tréninkových poukazů pro děti SK Sportino
7) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválené přihlášky.

V Opavě 20.12.2016

1. ročník Velké ceny SK Sportino

17.listopad 2016
pro děti 0-18let
Ve stáji u Erika v Hradci nad Moravicí

Program:
– 10:00 – Skokové trénování – Parkur, mini-maxi
– 12:00 – Drezurní poježdění – pokus o drezurní
úlohu stupně „Z“, skok přes skok 🙂
– 14:30 – teoretická část „po našem“
– 15:00 – kočárová soutěž družstev
– 16:00 – Fotbalové utkání
– v průběhu dne – opékání buřtů

1. ročník Velké ceny SK Sportino
(rozložení a složení uzdečky na čas)
startovné je tabulka čokolády…..Vítěz bere vše 🙂
!!! Start v této soutěži je povinný pro všechny !!!

Indiánské prázdniny

O prázdninách se uskutečnil pro naše nejmenší členy dětský indiánský tábor spojený s výukou jízdy na koních. V rámci tohoto týdeního tábora se děti učili péči a jízdě na koních a ponících. Rovněž si užili i jízdu na kolech každý den do stáje a zpět.

Erik Zuvač – Mistr ČR 2015 dvojspřeží pony

Během víkendu 18.9.-20.9.2015 se konalo mistroství České republiky ve vozatajských soutěžích, kde se s vynikajícím výsledkem účastnil i náš vozataj Erik Zuvač.

V kategorii dvojspřeží pony získal zlatou medaili a stal se tak mistrem ČR v dvojspřeží pony pro rok 2015.

Česká televize – video sestřih závodu

EquiTV – sestřih s komentářem

Více na: http://www.cjf.cz/aktuality/clanky/bolehost-hostila-vozatajske-mistrovstvi-cr-2015/

Výsledková listina