ČLENSKÁ SCHŮZE SK SPORTINO 26.1.2018

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku
SK Sportino z.s. , IČO 03757218
Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
v PÁTEK 26.1.2018 od 17:00 do 18:30 hod.
v klubovně jezdeckého areálu
pana Erika Zuvače v Hradci nad Moravicí,
adresa: Žižkova 511, Hradec nad Moravicí, 747 41

Program členské schůze 2018:
1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018, informování o strategickém plánu spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2018, výběr členských příspěvků na rok 2018
4) Podpisy členů na příslušné formuláře pro stávající popř. novou registraci členů a koní v ČJF pro rok 2018
5) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku.
Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 3.1.2018