Archiv štítku: pojištění

Úrazové pojištění členů ČJF

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou
úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy,
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS
jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.
Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v
ČUS.
Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i
za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních,
bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně
kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí
a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje
odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných
cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět.
Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku.
Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou
povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To
znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit.
Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení
pojistných plnění za většinu úrazů.
Podrobné informace k novému pojištění naleznete zde (http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html)
V případě nejasností se můžete obrátit na paní Mgr. Věru Jáchimovou, tel.: 602 476 609
nebo e-mail: vera.jach@seznam.cz.

Členská schůze spolku SK Sportino z.s.

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku
SK Sportino z.s., IČO 03757218

Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
V sobotu 14.1.2017 v 16:00 hod
v klubovně jezdeckého areálu pana Erika Zuvače v Hradci nad Moravicí adresa: Žižkova 511, Hradec nad Moravicí, 747 41

Program členské schůze:
1) Prezence
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017, informování o strategickém plánu spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2017, výběr členských příspěvků na rok 2017
4) Podpisy členů na příslušné formuláře pro stávající popř. novou registraci členů a koní v ČJF pro rok 2017
5) Informování členů o kurzu sebeobrany (KRAV MAGA)
6) Předání tréninkových poukazů pro děti SK Sportino
7) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválené přihlášky.

V Opavě 20.12.2016