ČLENSKÁ SCHŮZE SK SPORTINO 15.2.2019

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku SK Sportino z.s. IČO 03757218


Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
V PÁTEK 15.2.2019 od 18:00 do 19:30 hod.
Restaurace na Kolibě

adresa: KOLIBA NA STATKU, Statková 7, 746 01 Opava, Moravskoslezský kraj, Czech Republic

Program členské schůze 2019:
1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019, informování o strategickém plánu spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2019, výběr členských příspěvků na rok 2019
4) Nábor nových členů
5)Podpisy stávajících a nových členů na příslušné formuláře pro stávající popř. novou registraci členů a koní v ČJF pro rok 2019
6) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě chválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 25.1.2019
Ing. Zuzana Matušková
předseda spolku
SK Sportino z.s.
Šafaříkova 1221/3, 746 01 Opava
info@sksportino.cz www.sksportino.cz
IČO: 037557218, Tel: 00420 602 711 705

Konference severomoravské oblasti ČJF

Ve středu 6.2.2019 od 17.00 se uskuteční v Klimkovicích (konferenční sál Sanatoria Klimkovice) volební konference Severomoravské oblasti ČJF.

Program:

  • 1. Zahájení
  • 2. Zpráva předsedy oblastního výboru o činnosti oblastního výboru
  • 3. Zpráva předsedy oblastního výboru o hospodaření oblasti
  • 4. Volba oblastního výboru
  • 5. Volba delegátů oblasti ČJF pro konferenci ČJF
  • 6. Diskuze
  • 7. Usnesení a závěr

Místo konání