Projekt

Projekt s názvem: ZÁZEMÍ V MLADECKU A

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili:

OBYTNÝ KONTEJNER o rozměrech 6x3x2,8m a dvě třímístné sedačky

čímž přispějeme k: využití volného času dětí a mládeže v přírodě se zvířaty, ukázky jezdeckých schopností, klubová setkání, veřejné akce pro děti a mládež s koňmi.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz