Projekt

Realizujeme nový projekt s názvem : SK Sportino Mladecko

Cíl projektu: „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Opavsko“

Projekt se stal součástí realizace místní rozvojové strategie  MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem „Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, jsme pořídili:

  • vozík na koně a pojízdnou sedlovnu pro přepravy koní za účelem klubových setkání, účasti na veřejných akcích, trávení volného času dětí a mládeže s koňmi v přírodě,

čímž přispějeme k:
využití volného času dětí a mládeže v přírodě se zvířaty, ukázky jezdeckých schopností, klubová setkání, veřejné akce pro děti a mládež s koňmi.