Archiv rubriky: Pojištění

Úrazové pojištění členů ČJF

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou
úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy,
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS
jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.
Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v
ČUS.
Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i
za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních,
bobech nebo skeletonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně
kontaktního sportu, ale i během dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí
a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje
odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných
cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět.
Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku.
Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou
povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To
znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit.
Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou za takto investované peníze je pro Vás navýšení
pojistných plnění za většinu úrazů.
Podrobné informace k novému pojištění naleznete zde (http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html)
V případě nejasností se můžete obrátit na paní Mgr. Věru Jáchimovou, tel.: 602 476 609
nebo e-mail: vera.jach@seznam.cz.