Členská schůze SK SPORTINO 29.1.2020

POZVÁNKA na zasedání Členské schůze spolku
SK Sportino z.s. , IČO 03757218

Jménem našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na zasedání členské schůze SK Sportino z.s., která se koná
Ve středu 29.1.2020, od 18:00 do 19:30 hod.
v Restauraci na Kolibě

adresa: KOLIBA NA STATKU, Statková 7, 746 01 Opava, Moravskoslezský kraj, Czech Republic

Program členské schůze 2020:
1) Prezentace
2) Zahájení
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020, informování o strategickém plánu
spolku, informace o členských příspěvcích na rok 2020, výběr členských příspěvků na rok 2020
4) Nábor nových členů
5)Podpisy stávajících a nových členů na příslušné formuláře GDPR, registrace členů a koní v ČJF
6) Závěr

Členské schůze jsou oprávněni se účastnit všichni členové spolku. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky.

V Opavě dne 20.12.2019
Ing. Zuzana Matušková
předseda spolku
SK Sportino z.s.